Selasa, 29 Juni 2010

IMANUEL, "ALLAH ROH KUDUS, Mempersiapkan Saya" (I)

( Dengan Pimpinan Roh Kudus, Khotbah ini akan diterbitkan seri & merupakan satu rangkaian dengan "ALLAH ROH KUDUS, Penuhi Saya", serta seri khotbah IMANUEL: "Mempersiapkan Suatu Umat Yang Layak Bagi Tuhan"). Matius 1:23b "....dan mereka akan menamakan Dia "Imanuel" ---- yang berarti: Allah menyertai kita" Kisah 1:9-11 9). "Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka. 10). Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, 11). "dan berkata kepada mereka: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." YESUS, yang pernah datang ke dunia sebagai Juruselamat umat manusia, AKAN SEGERA DATANG KEMBALI, namun bukan sebagai Juruselamat..... Matius 25:31a "apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya ..... Matius 25:32b ".... Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. YA YESUS AKAN DATANG DALAM KEMULIAAN-NYA UNTUK MENGADAKAN PEMISAHAN. Semua bangsa yang berkumpul dihadapan-Nya akan dipisahkan menjadi dua golongan, & mereka akan menunjukkan dua reaksi yang bertolak belakang. Golongan Pertama, adalah golongan yang : ~ SANGAT BAHAGIA, sebab masuk dalam sukacita besar selamanya di pesta perjamuan kawin Anak Domba Allah. 1. Lima gadis bijaksana yang sudah bersiap sedia menyambut mempelai Laki-Laki-Nya (Matius 25:1-11). 2. Hamba yang rajin & setia menjalankan talenta yang diberikan Tuan-Nya (Matius 25:14-30). Golongan yang kedua, adalah golongan yang : ~ SANGAT SEDIH, KECEWA & SANGAT MENYESAL, sebab tidak dapat bahagian dalam Kerajaan Tuan-Nya, maka menghadapi ratap tangis & kertak gigi selamanya. 1. Lima gadis bodoh yang tidak mempersiapkan diri menyambut mempelai-Nya (=berlaku seenaknya ----> tidak mematutkan dirinya supaya layak padahal dia adalah calon mempelai, lalai mengerjakan hal-hal yang sesungguhnya sangat penting). Sehingga ditolak & tidak boleh masuk pesta (Mat. 25:1-11). 2. Hamba yang malas tidak mau menjalankan talentanya (tidak mau memperhatikan & mengerjakan perintah Tuan-Nya ---> sebab iri hati terhadap talenta / "berkeuntungan" orang lain, juga ada pamrih / memperhitungkan untung ruginya kalau mengerjakan perintah Tuan-Nya, ketika dianggap tidak mau mengerjakannya). Dan malah mengatakan Tuan-Nya sebagai manusia kejam. (Mat. 25:14-30). IMANUEL Yang Terkasih, yang telah naik ke Sorga, benar-benar akan segera datang kembali, menjemput kita yang: sungguh-sungguh mengasihi-Nya & selalu berjaga-jaga = selalu mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Nya yang sewaktu-waktu, kedatangan-Nya yang tiba-tiba & tidak terduga ... waktunya tidak diketahui ("seperti pencuri"). Wahyu 16:15 "Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya,..... (= mempersiapkan diri supaya layak). Matius 24:50 "maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya". Tuhan Yesus datang tiba-tiba, secara : ~ Pribadi kepada kita (saat kita dipanggil pulang oleh-Nya). ~ Umum kepada semua orang diseluruh muka bumi pada saat yang bersamaan (kedatangan-Nya yang kedua kalinya ini adalah saat di mana orang-orang suci-Nya yang penuh Roh Kudus masuk kesempurnaan (---> sebab memberi diri untuk selalu taat dipimpin Roh Kudus) akan diangkat masuk dalam kemuliaan-Nya & mengalami tebus tubuh sedangkan orang-orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus = tidak ada meterai, tidak masuk dalan kesempurnaan akan ketinggalan & diserahkan kepada anti Kristus). Yang termasuk golongan pertama, golongan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi-Nya. Orang-orang yang mengasihi-Nya adalah orang-orang yang dengan sukacita & rela hati mau melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan (Yohanes 14:15,21). Orang-orang yang mengasihi-Nya pasti akan bersedia menjalankan segala perintah-Nya dengan tidak memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri, matanya & hatinya hanya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan mau mengorbankan keinginannya sendiri. Hamba yang baik adalah hamba yang mau mengerjakan semua perintah tuannya = melayani semua yang menjadi keperluan tuannya. Hanya hamba yang baik yang mengasihi Tuhan saja, yang boleh masuk dalam kesukaan tuannya. Tidak semua hamba yang melayaninya boleh masuk kesukaan tuannya, turut / ikut dalam pesta tuannya. Mengapa orang yang melayaninya belum tentu dapat tempat dalam pesta itu?? Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Blessing Family Centre Surabaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar